Chiều ngày 24 tháng 9 năm 2018, Trường Tiểu học Đức An tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018- 2019

      Chiều ngày 24 tháng 9 năm 2018 được sự chỉ đạo của Phòng GD & ĐT Đức Thọ, Trường Tiểu học Đức An tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm học 2018-2019 nhằm đánh giá quá trình hoạt động của toàn trường trong năm học qua đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học mới.

     Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Việt- Phó phòng giáo dục Đức Thọ, đồng chí Bùi Thị Bảy- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Phan Trung Kiên- PCT ủy ban nhân dân xã, đồng chí Nguyễn Thị Tâm- phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã cùng với các đồng chí là trưởng ban ngành các cơ quan đoàn xã cùng với toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường.

    Hội nghị đã nghe thầy Trần Doãn Đại - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC năm học 2017- 2018 và dự thảo  phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019; đồng chí Trần Thị Thu Hiền- phó hiệu trưởng nhà trường, chủ tịch công đoàn thông qua quy chế chi tiêu nội bộ, báo cáo kết quả thi đua trong năm học qua và phát động phong trào thi đua năm học mới; đồng chí Trần Thị Lĩnh- Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm học 2017- 2018 và kế hoạch hoạt động của ban thanh tra trong năm học 2018-2019.

     Hội nghị đã nghe được nhiều ý kiến thảo luận của các đồng chí CB, GV, NV về các biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất đảm bảo cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh. 

     Hội nghị đã được nghe ý kiến chỉ đạo, góp ý từ phía lãnh đạo phòng, lãnh đạo xã. Các đồng chí đã ghi nhận những thành tích to lớn mà nhà trường đã gặt hái được trong năm học qua. Mong muốn trong năm học này nhà trường phát huy những thành tích đã đạt được thực hiện tốt kế hoach, nhiệm vụ năm học mới.

    

 Hội nghị đã ghi nhận những ý kiến thảo luận, góp ý vào bản nghị quyết. Hội nghị nhất trí cao với bản nghị quyết hội nghị và quyết tâm đoàn kết cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị các bộ công chức, viên chức năm học 2018-2019.