Hướng tới kỉ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4 trường Tiểu học Đức An tổ chức cho gần 200 học sinh khối  3,4,5 và tập ...