• Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
 Thực hiện tốt Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 về quản lý và sử dụng pháo. Trong suốt tháng 01 và những ngày đầu của tháng 2/2015 nhà trường đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, học sinh thực hiện  kí cam kết không mua bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt các loại pháo nổ (Lớp 1, lớp 2 kí kết tập thể; lớp ...
> Xem chi tiết